• Samfunnsoppdrag_oppdatert.mp4
  Shane Colvin
  Samfunnsoppdrag
  Video
  Pollestad
  Statsråd
  Landbruks- og matminister
  Video som viser Veterinærinstituttets samfunnsoppdrag. Videoen inkluderer bl.a. besøk av landbruks- og matminister Geir Pollestad besøkte instituttet i oktober 2023.
 • Geir Pollestad besøker Veterinærinstituttet.mp4
  Shane Colvin
  Pollestad
  Besøk
  Statsråd
  Landbruks- og matminister
  Landbruks- og matminister Geir Pollestad besøkte Veterinærinstituttets lokaler i Ås mandag 30. oktober.
 • Svalbard_prøveuttak_forskning.mp4
  Mari M. Press
  Svalbardrein
  rabies
  cwd
  skrantesjuke
  skrantesyke
  Klima i endring påvirker dyrene i arktiske økosystemer. På Svalbard samarbeider forskere fra ulike prosjekter om å samle mest mulig kunnskap fra rein som blir felt til forskningsformål. Spørsmålene de søker svar på er mange og samarbeidet går på tvers av både institusjoner og landegrenser. For Veterinærinstituttet er det svalbardreinens helsestatus som er primærfokus. Helsen til mennesker, dyr og miljø er knyttet sammen, det som ofte omtales med begrepet Én helse. For Veterinærinstituttet er økt helseovervåking av vilt på Svalbard viktig for å opprettholde en god og forutseende beredskap.
 • Sequence 01_3.mp4
  ketil Skår
  Dag H. Karlsen
  Gyrodactylus salaris
  Parasittbehandling
  Vassdrag i Skibornregionen ble friskmeldt for parasitten 23. november 2022. I denne videoen forteller prosjektleder for behandlingene Pål Adolfsen om årsaker til at behandlinege har vært vellykket.
 • Veterinærinstituttet i Tanzania_engelsk.mp4
  Bryndis Holm
  Dette er en engelsk versjon fra når Veterinærinstituttet var på besøk i Tanzania i oktober 2022 for å kartlegge muligheter for samarbeid i fremtiden. Som partner med NORADs Kunnskapsbank, ønsker Veterinærinstituttet å bidra i prosjekter som NORAD vil etablere i utlandet. En gruppe fra Veterinærinstituttet er denne uken på besøk i Morogoro i Tanzania, bl.a. hos veterinærfakultetet ved Sokoine Universitetet (SUA), for å utforske mulighetene for fremtidig samarbeid. I videoen forteller Carlos das Neves om besøket.
 • Veterinærinstituttet i Tanzania_norsk.mp4
  Bryndis Holm
  Tanzania
  Besøk
  NORAD
  Utland
  Internasjonalt
  Carlos das Neves
  Morogoro
  SUA
  Coletha Mathew
  Kartlegging
  Veterinærinstituttet var på besøk i Tanzania i oktober 2022 for å kartlegge muligheter for samarbeid i fremtiden. Som partner med NORADs Kunnskapsbank, ønsker Veterinærinstituttet å bidra i prosjekter som NORAD vil etablere i utlandet. En gruppe fra Veterinærinstituttet er denne uken på besøk i Morogoro i Tanzania, bl.a. hos veterinærfakultetet ved Sokoine Universitetet (SUA), for å utforske mulighetene for fremtidig samarbeid. I videoen forteller Carlos das Neves om besøket og vi intervjuer også Coletha Mathew som jobber i SUA, men hun disputerte med doktorgrad i NMBU i 2017.
 • Helge Bardal.mp4
  Fisk
  Fiskehelse
  Villfisk
  Villaks
  Ørret
  Prosjektleder Helge Bardal oppsummer gyroaksjonen i Drivaregionen.
 • Driva_Klor og rotenonbehandling.mp4
  Seksjonsleder Asle Moen forteller hvorfor det er nødvendig å supplere med rotenon i klorbehandlingen av Driva.
 • ILA-prøvereisen_tekstet.mp4
  Shane Colvin
  Bryndis Holm
  Fiskehelse
  ILA
  Prøvereisen
  Fiskesykdom
  Oppdrett
  Akvakultur
  Denne videoen viser hvordan ILA-diagnostikken foregår. Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig, smittsom virussykdom hos laks. For å påvise ILA bruker vi metoder med avansert utstyr. Etter prosessering, nedskjæring og snittfarging, digitaliseres prøvene til nett. Robot, molekylæranalyse (PCR) og mastermiks med kjemiske stoff brukes for å påvise virusets arvestoff (DNA). Videre sekvenseres arvestoffet i de positive prøvene for å vurdere om viruset er sykdomsfremkallende og i slektskap med tidligere påviste virus. Veterinærinstituttet er et internasjonal referanselaboratorium for ILA.
 • Utryddelse av gjedde i Gillsvannet med undertekst.mp4
  Mari Press
  Utryddelse
  Bekjempelse
  Gjedde
  Gillsvannet
  Utryddelse av gjedde i Gillsvannet i Kristiansand i november 2021.
 • Åpning på Ås med intervjuer.mp4
  Shane Colvin
  Intervjuer
  Intervju
  Åpning
  Gjester
  Arrangement
  Veterinærbygning
  Nybygg
  Video med fire ulike vurderinger av hvordan Veterinærinstituttet bidrar til god helse for dyr, fisk og mennesker i Norge. Her møter du adm.dir. Geir Ove Ystmark fra Sjømat Norge, sjefredaktør Irene Halvorsen i Nationen, president Bjørnar W. Jakobsen i Veterinærforeningen og Torill Moseng som 1. oktober tiltrer direktørstillingen i Veterinærinstituttet. Opptakene er gjort under åpningen av Veterinærbygningen på Ås 1. september 2021 hvor H.M. Dronning Sonja var tilstede.
 • Fugleinfluensa_Prøvetaking i Levanger 2017.mp4
  Bryndis Holm
  Prøvetaking
  Fugleinfluensa
  Levanger
  Kortnebbgås
  Villfugl
  Siri Sjurseth
  Trøndelag
  Video
  Video fra prøvetaking i forbindelse med fugleinfluensa utbrudd i Europa. Tatt i Levanger i Nord-Trøndelag i mai 2017. Intervju med fjørfeansvarlig Siri Sjurseth.
 • Friskmelding Rauma - intervju med Roar Sandodden_copy(1).mp4
  Mari Press
  Friskmelding
  Gyrodactylus salaris
  G. salaris
  Fiskehelse
  Raumavassdraget ble i 2019 erklært fri for lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Intervju med Roar Sandodden.
 • Ås kunstverk - veggmaleriet på eikespiler_copy(1).mp4
  Shane Colvin
  Bygning
  Veterinærbygget
  Foajeen
  Kunst
  Kunstverk
  Ås
  Veggmaleri
  Kunstverket i foajeen i det nye Veterinærbygget på Ås. Veggmaleri på eikespiler.
 • Åpning av Veterinærinstituttets nye lokaler i Tromsø_copy(1).mp4
  Espen Drag Isaksen
  Åpning
  Arrangement
  Flytting
  Lokaler
  Tromsø
  Bygning
  Statssekretær
  Video
  Åpning av Veterinærinstituttets nye lokaler på Holt i Tromsø i oktober 2020. Snorklipping ved Widar Skogan, statssekretær i LMD.
 • 125-årsjubileum 12.10.2016_copy(1).mp4
  Shane Colvin
  Arrangement
  Jubileum
  Seminar
  Video
  Video med intervju av gjester på Veterinærinstituttets 125-års jubileum i oktober 2016.
 • Velkommen til HOP 8. mai 2018_copy(1).mp4
  Shane Colvin
  Vilt
  HOP
  Arrangement
  Seminar
  Jubileum
  Video i anledning 20-års jubileum for HOP i mai 2018. Seminar ble arrangert på Adamstuen.
 • Luseverkt+©y - Veterin-inst_copy(1).mp4
  Mari Press
  Lusekart
  Lakselus
  Oppdrett
  Fisk
  Akvakultur
  Animasjon
  Animasjon av Veterinærinstituttets lusekart.
 • Harstad_åpning_copy(1).mp4
  Mari Press
  Fisk
  Fiskehelse
  Fiskevelferd
  Diagnostikk
  Harstad
  Edgar Brun
  Video
  Avdelingsdirektør for fiskehelse ved Veterinærinstituttet Edgar Brun forteller om det nye nasjonale senter for digital fiskediagnostikk i Harstad. Hva formålet er og hva det skal bidra til.